Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KL BCĐ KTTT-TÁI CƠ CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG

27/06/2018 01:40 185 lượt xem

THÔNG BÁO Kết luận Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả KTTT, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm 2018 -----

 

Sáng ngày 26-6-2018, tại Hội trường UBND xã, Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả KTTT, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng, tổ chức hội nghị giao ban Ban chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì hội nghị.

          Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả KTTT, tái cơ cấu ngành nông nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng (vắng các đồng chí Tháng Văn Lực, Lù Thị Huế, Lèng Thị Bích, PHạm Thị Quý, Các đồng chí Bí thư chi bộ có lý do).

          Sau khi nghe dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm trưởng Ban chỉ đạo, kết luận giao nhiệm vụ:

I- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm, các đồng chí thành viên BCĐ theo chức năng nhiệm vụ đã triển khai nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện, qua đó đã đạt được một số kết quả: Đã kiện toàn được 16 tổ hợp tác/16 thôn, thành lập 03 nhóm sở thích, xây dựng các mô hình dân vận khéo trên các lĩnh vực, xây dựng kế hoạch thành lập HTX, việc thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp từng bước được quan tâm, ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện, đã chuyển đổi đất nương sang trồng được 02 ha cây nghệ, phối hợp giải ngân được 11 hộ với số tiền là 730 triệu, triển khai phát triển được 03 gia trại ( 01 trâu = 20 con, 01 gia trại lợn = 50 con, 01 gia trại gà = 1.000 con) triển khai trồng được 17,8 ha rừng sản xuất, phối hợp chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng và chăm sóc rừng tự nhiên....

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được còn tồn tại : Hoạt động của THT sản xuất các thôn chưa hiệu quả, các nhóm sở thích thành lập còn lùng túng trong hoạt động, tiến độ thành lập HTX còn chậm. Việc thực hiện tái cơ cấu tế như thụ tinh nhân tạo, thôn điển hình kinh tế nông nghiệp, phát triển gia trại tiến độ triển khai còn chậm chưa đảm bảo thời gian đề ra. Công tác chăm sóc bảo vệ rừng còn chưa tốt (Bản Uốc trồng năm 2017 hiện nay đã bị trâu bò phá hại 80 – 85%), còn để người dân tự ý làm nhà trên đất lâm nghiệp, việc thực hiện kết luận giao ban quý I năm 2018 các thành viên thực hiện chưa nghiêm túc.

II- NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Đồng chí Mùng Văn Tiên - Chủ tịch UBND xã, Phó trưởng ban thường trực

- Tham mưu giúp trưởng BCĐ triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan về thực hiện đổi mới nâng cao KTTT, tái cơ cấu nông nghiệp và quản lý BV phát triển rừng, đình kỳ hàng tháng trao đổi kết quả chỉ đạo thực hiện với đồng chí trưởng ban.

- Chỉ đạo thực hiện tốt chương trình thụ tinh nhân tạo, giao chỉ tiêu cụ thể từng tháng cho các thôn, các hộ để hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện sản phẩm gà thiến, gia trại các hộ thực hiện chăn nuôi đảm bảo số lượng để đáp ứng được nhu cầu thị trường.

2. Đồng chí Phan Duy Phúc - Phó chủ tịch UBND – Phó trưởng BCĐ

- Chỉ đạo tham mưu đánh giá kết quả hoạt động của THT sản xuất, nhóm sở thích hàng tháng báo cáo kết quả hoạt động. Thành lập nhóm sở thích chăn nuôi trâu bò vỗ béo tại thôn khâu nhịu xong trước ngày 10 tháng 7 năm 2018.

- Tiếp tục tham mưu thành lập HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ra mắt trong tháng 7 năm 2018.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt đối với các thôn thực hiện thôn điển hình về kinh tế nông nghiệp (Đông Mơ, Nà Báng, Tu Đóoc), xong trước 10/7/2018.

- Tham mưu triển khai chỉ đạo xây dựng nghị quyết của BTV Đảng ủy. nghị quyết các chi bộ lãnh đạo thực hiện thôn điển hình kinh tế nông nghiệp xong trước 15/7/2018.

- Chỉ đạo thành lập tổ đội quần chúng bảo vệ rừng (thành phần theo báo cáo số 61 của Sở nông nghiệp  ngày 1/202/2018), Trong đó chi 30 – 50% tiền dịch vụ MT rừng của cộng đồng dân cư thôn được nhận cho tổ đội của thôn.

- Chỉ đạo công tác chăm sóc BVR đối với diện tích rừng trồng mới tại thôn Nà Noong, triển khai cho các hộ ký cam kết không thả giông gia súc vào diện tích rừng mới trồng và các hộ trồng rừng cam kết nếu để trâu, bò phá hoại diện tích rừng trồng sẽ bị bỏ kinh phí ra trồng lại thời gian song trước ngày 30/7/2018.

- Chỉ đạo thôn Bản Uốc vận động nhân dân  mua cây sa mộc trồng bù vào diện tích bị chết  thời gian xong trước ngày 15/07/2018.

- Chỉ đạo tham mưu nội dung liên quan đến KTTT và quản lý BV rừng theo quy chế phân công.

3. Đồng chí Hoàng Văn Hạnh - Công chức Nông Nghiệp, thành viên BCĐ

- Tham mưu triển khai gia trại chăn nuôi theo kế hoạch của huyện giao, hiện nay còn 01 gia trại lợn phải hoàn thành trước ngày 15/7/2018.

- Tiếp tục triển khai vay vốn theo nghị quyết 209, 86 của HĐND tỉnh, theo dõi nắm bắt biến động số trâu, bò bán ra, mua vào cả các hộ đã vay vốn, định kỳ báo cáo theo quy định.

- Tham mưu triển khai thực hiện chương trình cải tạo cây xoài theo kế hoạch của huyện, trồng cây hồng không hạt (nếu huyện thẩm định) cấp giống.

- Tiếp tục tham mưu các nội dung liên quan đến đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổng hợp báo cáo huyện trước ngày 15 hàng tháng.

4. Đồng chí Nông Văn Toàn, công chức Địa chính XD, thành viên BCĐ

Tham mưu công tác quản lý đất đai, trong đó quản lý đất nông nghiệp không để người dân tự ý chuyển đổi đất Lâm nghiệp sang đất Nông nghiệp và làm nhà ở trên đất lâm nghiệp.

5. Các thành viên còn lại với chức năng nhiệm vụ theo quy chế phối hợp triển khai định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả thông qua đồng chí Hoàng Văn Hạnh  công chức nông nghiệp TV-BCĐ trước ngày 10 hàng tháng.

Căn cứ kết luận yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo nghiệm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng,

- TTr HĐND xã,

- TTr UBND xã,

- Các thành viên BCĐ xã,

- Các chi bộ,

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

BÍ THƯ

Kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Phúc


Tin khác