Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ BCH LẦN THỨ 37 (MỞ RỘNG)

18/06/2018 00:00 236 lượt xem

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MINH ĐẢNG UỶ XÃ ĐÔNG MINH * Số 132-TB/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đông Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2018 THÔNG BÁO Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 37, khóa IV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 -----

 

Thực hiện Chương trình công tác toàn khóa, sáng ngày 12-6-2018 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IV, nhiệm kỳ 2015-2020 tiến hành Hội nghị lần thứ 37 (mở rộng). Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có 18/19 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã (Vắng đồng chí Trần Vũ Thuật có lý do).

Mời dự hội nghị gồm các đồng chí: Trưởng, phó các ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo nhà trường, Trạm y tế; cán bộ, công chức xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã; các đồng chí bí thư các chi bộ, trưởng thôn.

Tại hội nghị, sau khi nghe các báo cáo[1] do Thường trực Đảng ủy trình tại hội nghị và các ý kiến tham luận. Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thống nhất kết luận, chỉ đạo như sau:

I- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự cố gắng, nỗ lực của các ngành, các thôn và nhân dân đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của xã, cụ thể đã xây dựng ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chương trình để tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và của cấp trên. Về sản xuất nông lâm nghiệp thực hiện theo đúng kế hoạch, thực hiện chuyển đổi 02 ha đất trồng ngô sang trồng nghệ; triển khai thực hiện tốt chương trình vay vốn theo Nghị quyết 209 và 86 của HĐND tỉnh (giải ngân được 730 triệu đồng, đạt 153% Kế hoạch); chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được người dân đóng góp nguồn lực tham gia thực hiện (thôn Bản Uốc, Lùng Vái vận động nhân dân đóng góp 150 triệu đồng kéo điện; xã hội hóa lắp hệ thống chiếu điện khu Trung tâm xã...); các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức để chào mừng ngày lễ, tết, thực hiện tốt công tác chăm lo tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho người nghèo, các đối tượng chính sách; hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ và công tác huấn luyện dân quân năm 2018; tổ chức Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trât tự an toàn xã hội trên địa bàn được ổn định; công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng, đã triển khai phổ biến, quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, lãnh đạo Hội Nông dân xã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2018-2023; tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đảng bộ xã 2015-2020.

Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những mặt hạn chế như: Việc cụ thể hóa nhiệm vụ của Đảng bộ xã của Thường trực UBND xã còn chậm, chưa quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến kết quả thực hiện còn chậm, chưa đạt yêu cầu; hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị- xã hội chưa có phong trào thực sự mạnh để thu hút được đoàn viên hội viên tham gia. Công tác lãnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ của Thường trực UBND xã, các ngành, cán bộ công chức đối với thôn và nhân dân vẫn còn chung chung chưa cụ thể. Các chi bộ, các ngành chưa chủ động triển khai nhiệm vụ khi được giao. Công tác tuyên truyền phổ biến các cơ chế chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp nói riêng và các cơ chế phát triển kinh tế - xã hội nói chung hiệu quả chưa cao. Về sản xuất nông lâm nghiệp một số chỉ tiêu đạt thấp, triển khai chậm như thụ tinh nhân tạo, thành lập HTX, thôn điển hình kinh tế.... công tác chăm sóc rừng sau trồng còn chưa tốt (còn tình trạng chăn thả trâu, bò làm chết cây tại Bản Uốc); trong xây dựng nông thôn mới các ngành thành viên phân công phụ trách các tiêu chí, các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2018 còn thụ động, chưa có kế hoạch cụ thể để triển khai và vận động nhân dân thực hiện. Việc duy trì sỹ số học sinh sau tết chưa đảm bảo, còn để học sinh bỏ học; các chính sách hỗ trợ, giải quyết cho người dân còn chậm như Quyết định 49 và một số chương trình khác.

II- Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018

1. Thường trực UBND xã, các ngành và các chi bộ, phải tiến hành rà soát, đánh giá và triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các đề án, phương án, chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của cấp trên và của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành để tập trung triển khai thực hiện. Trong đó, quan tâm đến các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội theo chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã năm 2018, đặc biệt là các chỉ tiêu thực hiện năm 2018 kể cả chỉ tiêu đến nay đã đạt và chưa đạt để xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu đề ra trong năm 2018.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, tiếp tục quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thực hiện tốt quy định của đảng, tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng công vụ, thực hiện cải cách hành chính, triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với UBND xã; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, hiệu quả của chính quyền và phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); thực hiện nói đi đôi với làm theo Chỉ thị số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “Nói đi đôi với làm” đối với cấp ủy viên, người đứng đầu các cấp, các ngành và cơ sở trong tỉnh.

3. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu luân phiên, gắn với thực hiện kế hoạch xây dựng chi bộ kiểu mẫu gắn với xây dựng nông thôn mới; kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ đảng 76; chỉ đạo tổ chức họp tổ dân vận, họp thôn để triển khai tới người dân các cơ chế chính sách cũng như nhiệm vụ của nhân dân phải tham gia thực hiện các chương trình, phát triển kinh tế hộ gia đình, chương trình xây dựng nông thôn mới, các chương trình trọng tâm phát triển Nông nghiệp (Nghị quyết 209, 86; Đề án 114; thôn điển hình kinh tế; Đề án nửa triệu con đại gia súc; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cánh đồng mẫu; trồng cây ăn quả, cải tạo vườn xoài.....); phát triển đảng viên và chuyển đảng cho đảng viên dự bị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy và tự kiểm tra giám sát của chi bộ (Các chi bộ báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2018 về UBKT Đảng ủy trước ngày 30/6/2018); thực hiện phong trào dân vận khéo; tích cực tham gia giải báo chí mang tên “Búa liềm vàng”; phát huy hiệu quả giám sát của HĐND trong đó chú trọng việc giám sát việc triển khai đôn đốc việc cụ thể hóa triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, UBND xã đã ban hành.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt phương án phòng, chống bão lốc, tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Chỉ đạo các thôn nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền vận động nhân dân chủ động di chuyển khi có mưa to. Thực hiện viêc duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường được phân cấp đảm bảo giao thông trong mùa mưa bão.

5. Chỉ đạo nhân dân thu hoạch cây trồng vụ xuân, gieo trồng vụ mùa, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật gắn với thâm canh; triển khai các chương trình trọng tâm phục vụ phát triển nông nghiệp như: Nghị quyết 209, 86; Đề án 114; thôn điển hình kinh tế; Đề án nửa triệu con đại gia súc; Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; cánh đồng mẫu; trồng cây ăn quả, cải tạo vườn xoài....; tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp như thụ tinh nhân tạo, phát triển gia trại trâu, bò, dê, lợn, gà; thành lập HTX, triển khai thôn điển hình kinh tế nông nghiệp, thành lập nhóm sở thích nuôi trâu, bò vỗ béo tại thôn Khâu Nhịu; đồng thời làm tốt công tác kiểm tra và sử dụng các nguồn vốn tín dụng, thực hiện tốt công tác thu lãi và giải quyết trường hợp nợ đến hạn.

6. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện nông thôn mới, trong đó quan tâm đến các chỉ tiêu ký kết với huyện thực hiện trong năm 2018 (Tiêu chí 4; tiêu chí 17 và 11 chỉ tiêu khác gồm: quy chế quản lý quy hoạch; Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi; 16 hộ gia đình đạt 5 không, 3 sạch; 16 hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường, môi trường....); vận động nhân dân 03 thôn Bản Lò, Bản Uốc, Nà Pà được phê duyệt thực hiện Đề án 114 hoàn thành việc làm đường bê tông trước 30/9/2018, vận động nhân dân Bản uốc, Khâu Lý, Nà Nhuông, Nà Trò đóng góp làm cột điện và các hộ gia đình làm 03 công trình (bể nước, nhà tắm, nhà vệ sinh).

7. Quan tâm chỉ đạo rà soát cơ sở vật chất các điểm trường để tu sửa trong dịp hè; thực hiện bồi dưỡng cho học sinh yếu kém trong dịp hè, kế hoạch tuyển sinh đầu cấp và huy động trẻ đến trường năm học 2018-2019; kế hoạch thực hiện tăng cường tiếng việt cho học sinh vào lớp 1; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tổ chức các hoạt động nhân ngày lễ trong quý III/2018, nêu cao tinh thần cảnh giác không theo đạo “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” và đạo khác chưa được nhà nước công nhận; tổ chức các hoạt động hè cho thanh thiếu niên; quan tâm thực hiện chế độ chính sách đối với gia đình chính sách, đối tượng BTXH, người nghèo theo đúng quy định.

8. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành dứt điểm kê khai hưởng chế độ cho các đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 49, xây dựng kế hoạch sơ tuyển công dân nhập ngũ năm 2019; tổ chức nắm chắc tình hình, phát hiện xử lý kịp thời mọi vấn đề phát sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Hoàn thành thu thập dữ liệu dân cư theo đúng kế hoạch.

9. Giao cho Ủy ban MTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, xã hội; đẩy mạnh thông tin về kết quả, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của xã, các chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp....tiếp tục chỉ đạo các chi hội vận động các hội viên đoàn viên duy trình các nhóm sở thích đã thành lập và triển khai nhân rộng nếu hiệu quả và thành lập mới các nhóm sở thích của các ngành.

10. Giao Thường trực Đảng ủy có văn bản phê bình các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, bí thư chi bộ, trưởng thôn được mời dự hội nghị mà vắng mặt không có lý do.

Ban Thường vụ Đảng ủy thông báo kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 37 đến các ban xây dựng đảng Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Ủy ban nhân dân xã, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy,

- Đồng chí Hoàng Quang Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

- Ngành phụ trách xã,

- Văn phòng Huyện ủy,

- Thường trực Hội đồng nhân dân xã,

- Thường trực Ủy ban nhân dân xã,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã,

- Các ban xây dựng đảng Đảng ủy,

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Các chi bộ trực thuộc,

- Lưu Văn phòng Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Phúc

 [1] Báo cáo công tác lãnh đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy và kết quả công tác xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2018; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm 2018.


Tin khác