Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KẾT LUẬN BAN THƯỜNG VỤ THÁNG 8/2018

13/08/2018 09:40 211 lượt xem

ĐẢNG BỘ HUYỆN YÊN MINH ĐẢNG UỶ XÃ ĐÔNG MINH * Số 139 - KL/ĐU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đông Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018

 

KẾT LUẬN

của Ban Thường vụ Đảng ủy

-----

Sáng ngày 13 tháng 8 năm 2018, Ban Thường vụ Đảng uỷ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2018. Dự họp có 04/05 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy (Vắng đồng chí Tháng A Dậu - Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng quân sự xã có lý do). Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì hội nghị.

Mời dự họp có các đồng chí: Phan Duy Phúc, Phó chủ tịch UBND xã; Tháng A Chức, Công chức Văn phòng HĐND-UBND xã; Vắng Đồng chí Trịnh Thị Như, Phó chủ tịch UBND xã (có lý do); đồng chí Phạm Thị Quý, Công chức Văn phòng Đảng ủy (không lý do).

Nội dung

1. Các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực Đảng ủy, Ban thường vụ trong tháng 07/2018 và đề xuất nhiệm vụ cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong tháng 8/2018.

2. Cho ý kiến vào các Báo cáo, Kế hoạch

2.1. Báo cáo sơ kết 02 năm Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 18/3/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa IV lần thứ bảy về phát triển cây chè và cơ sở chế biến đến năm 2020.

2.2. Báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện cho Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2018-2019.

2.3. Kế hoạch triển khai cây vụ đông năm 2018-2019.

3. Dự kiến nội dung, chương trình tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 39.

4. Chuẩn bị các nội dung phiên họp Ban Thường vụ tháng 9/2018.

Sau khi nghe dự thảo các báo cáo, kế hoạch và thảo luận. Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất kết luận như sau:

1. Qua Báo cáo của các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã về thực hiện Kết luận của Thường trực Đảng ủy, Ban thường vụ trong tháng 07/2018 và đề xuất nhiệm vụ cần lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong tháng 8/2018. Ban thường vụ thống nhất giao các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ trong tháng 8/2018 cụ thể như sau:

1.1. Đồng chí Nông Ngọc Páo-Phó bí thư thường trực Đảng ủy

- Tiếp tục chỉ đạo các chi bộ hoàn thiện hồ sơ chuyển đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức đối với các đồng chí đảng viên được kết nạp tháng 8/2017.

Các chi bộ (Bản Uốc, Khâu Lý, Bó Mới, Nà Nhuông, THCS) hoàn thiện hồ sơ phát triển Đảng viên mới đối với các quần chúng của các chi bộ theo Kết luận số 138-KL/ĐU ngày 30/7/2018 của BTV Đảng ủy.

Đề xuất phối hợp Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện mở lớp bồi dưỡng kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú để có nguồn kết nạp đảng.

- Tổ chức ra mắt Tổ Đảng 76 gắn với thực hiện kiểm tra, giám sát (làm mẫu) theo Đề án 18 của BTV tỉnh ủy tại chi bộ Tu Đoóc vào ngày 15/7/2018.

+ Sau ra mắt tổ đảng 76 tại chi bộ Tu Đoóc, chỉ đạo các chi bộ còn lại có Đảng viên là cán bộ, công chức sinh hoạt tại chi bộ cơ quan, quân sự, trường học thuộc Đảng bộ xã và Đảng viên sinh hoạt ngoài Đảng bộ xã thực hiện ra mắt và tổ chức sinh hoạt theo tổ đảng 76, theo Kế hoạch của BTV Đảng ủy đã ban hành.

+ Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thực công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên, sau khi các chi bộ học tập kinh nghiệm tại Tu Đoóc, chỉ đạo các chi bộ phải kiểm tra, giám sát được 30% đảng viên của chi bộ.

- Chỉ đạo bình xét tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát động thực hiện 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng, hoàn thiện hồ sơ gửi UBKT huyện ủy trước 30/8/2018.

- Chỉ đạo báo cáo kết quả học tập Điều lệ đảng và những điều đảng viên không được làm năm 2018 gửi báo cáo về Ban tổ chức huyện ủy trước ngày 30/8/2018.

- Chỉ đạo rà soát các đảng viên đã nghỉ hưu, chuyển công tác, đi lao động chưa chuyển sinh hoạt đảng báo cáo gửi Ban tổ chức huyện ủy trước ngày 31/8/2018.

- Chỉ đạo gửi bài viết tham gia giải Báo chí búa liềm vàng Quý III/2018, nộp Ban tuyên giáo Huyện ủy trước 05/9/2018.

- Chỉ đạo MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng thực hiện xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các ngành đã ban hành như: thực hiện 05 không, 03 sạch (Hội phụ nữ); hộ đạt chuẩn về vệ sinh môi trường (Hội cựu chiến binh), làm 03 công trình (Bể nước, Nhà tắm, Nhà vệ sinh); chuồng trại kien cố (Hội nông dân); giám sát, tuyên truyền (MTTQ), làm đường bê tông vào thôn, hộ gia đình, tu sửa hệ thống điện vào hộ gia đình.....

- Chỉ đao Hội phụ nữ phát động phong trào tổ chức trồng hoa khu trung tâm xã (phía ta luy âm từ Cổng trường tiểu học đến nhà Ông Tháng A Dậu) trước ngày 20/8/2018.

1.2. Đồng chí Mùng Văn Phiên, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND xã

- Tham mưu tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa thường trực HĐND xã với các Ban, các tổ đại biểu HĐND xã hoặc hội nghị chất vấn với Thường trực UBND xã, các ngành có liên quan đến giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Chỉ đạo các Ban HĐND xã hoàn thiện các cuộc giám sát của các Ban xong trước 15/9/2018.

1.3. Đồng chí Mùng Văn Tiên, Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã

- Tiếp tục chỉ đạo các công việc theo kết luận của Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy giao cho Thường trực UBND xã triển khai thực hiện, đến ngày 10/8/2018 vẫn chưa hoàn thành và các công việc đang thực hiện theo Báo cáo số 82/BC-UBND ngày 10/8/2018 của UBND xã trình phiên họp BTV tháng 8/2018, định kỳ háng tháng báo cáo kết qảu thực hiện.

- Về chỉ đạo công chức chuyên môn tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ tại thôn, phải chỉ đạo cán bộ tham mưu cho thường trực UBND xã triển khai nhiệm vụ của ngành mình phụ trách cho cán bộ phụ trách thôn phối hợp để triển khai nhiệm vụ tới thôn thì mới hoàn thành được nhiệm vụ giao; đồng thời cũng để thực hiện theo đúng chỉ đạo của huyện dành 1/3 thời gian xuống thôn; tránh tình trạng chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn thực hiện, sau đó chỉ tham mưu công văn yêu cầu Trưởng thôn báo cáo.

- Chỉ đạo rà soát số lượng Gà thiến trên địa bàn toàn xã (số đã bán từ đầu năm đến nay, thu nhập tứ bán gà... số đã thiến từng loại, từng thôn, từng hộ....) để báo cáo huyện.

- Về đề nghị hỗ trợ xi măng làm sân bê tông, trát nhà hội trường thôn Bó Mới và hỗ trợ xi măng làm đường vào các hộ gia đình của thôn Bó Mới.

Chỉ đạo khảo sát và làm việc với các hộ dân thôn Khâu Nhịu (từ tỉnh lộ 176 gốc cây Bo vào nhà Ông Lâm), nếu hỗ trợ xi măng các hộ có làm được không, nếu làm được thì tổng hợp chung, trình đồng chí Hầu Văn Lý, Giám đốc công an tỉnh đề nghị hỗ trợ xi măng, thời gian xong trước 20/8/2018. 

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn trích từ nguồn dự phòng ngân sách xã để thực hiện hỗ trợ cắm biển báo nguy cơ sạt lở khu dân cư, đường giao thông, biển quy định trọng tải xe, sửa chữa cột điện Nà Noong, khắc phục sạt lở các tuyến đường bị thiên tai và hỗ trợ các hộ bị thiên tai từ ngày 23/6 đến ngày 27/6/2018; lắp đặt camera an ninh bảo vệ khu hành chính xã.

- Chỉ đạo và vận động 02 hộ (Lý A Tưởng Nà Cọ, Hoàng Văn Hải Nà Nhuông) được hỗ trợ kinh phí di dời sạt lở thực hiện di dời theo đúng quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo việc giải quyết các hộ tự ý sử dụng đất công tại khu quy hoạch trung tâm xã, thành lập tổ giải quyết, tiến hành lập biên bản vi phạm yêu cầu không được sử dụng, nếu không thực hiện thì cưỡng chế theo quy định. Riêng hộ Ông Nông Văn Toàn có đơn xin mượn đất để chăn nuôi trong thời gian chưa làm được kè chống sạt lở, cũng phải trả lại mặt bằng để quản lý theo đúng Luật đất đai và quản lý quy hoạch, tránh so bì, thắc mắc trong nhân dân.

- Đối với công trình nước sinh hoạt tại thôn Bó Mới đề nghị Nhà nước tu sửa; Qua kiểm tra thực tế hiện trạng công trình vẫn đang vận hành tốt, chỉ hư hỏng nhỏ (khớp nối giữa các ống, tắc một số đoạn) chưa đến mức phải đề nghị Nhà Nước hỗ trợ. Chỉ đạo thôn vận động các hộ gia đình hiện đang sử dụng nước, phối hợp với tổ quản lý nước của thôn, tu sửa chỗ hư hỏng, báo cáo kết quả về BTV Đảng ủy trước 30/9/2018. 

- Chỉ đạo rà soát đăng ký danh mục thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2019 (nộp huyện trước 05/10/2018 đối với đăng ký danh mục thu hồi đất và trước 15/10/2018 đối với kế hoạch sử dụng đất).

- Chỉ đạo chuẩn bị và xây dựng kế hoạch công tác khám sơ tuyển quân năm 2019.

- Chỉ đạo Tổ chức tuyên truyền thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phổ biến giáo dục pháp luật tại thôn Nà Trò.

1.4. Đồng chí Phan Duy Phúc, Ủy viên Ban chấp hành, Phó chủ tịch UBND xã

- Triển khai các nhiệm vụ còn tồn đã được Chủ tịch UBND xã giao.

- Làm việc với các hộ đăng ký trồng hồng không hạt năm 2018, nếu trồng hồng Lục Yên thì đăng ký với huyện, nếu các hộ không trồng thì vẫn đề nghị huyện cấp giống hồng Na Khê.

- Chỉ đạo thu hồi vốn vay nuôi lợn sinh sản đối với 05 hộ của thôn Bản Uốc đã đến hạn trả (01/8/2018), trả nước 20/8/2018.

- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp các hộ gia đình được thẩm định vốn vay theo Nghị quyết 209 và 86, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục còn thiếu (Lý A Hạnh, Khâu Nhịu cấp lại Giấy CNQSDĐ bị hỏng; Lục Văn Hạnh, Nà Noong hiệu chỉnh lại tên trong Giấy CNQSDĐ). Hộ Lục Văn Sàng, Khâu Lý làm Bioga.

- Chỉ đạo theo dõi tiến độ của các hộ tham gia cánh đồng mẫu lúa mùa tại Bó Mới.

- Chỉ đạo và triển khai nhân dân Bó Mới tích cực tham gia thực hiện cải tạo cây xoài theo kế hoạch của huyện.

- Chỉ đạo thôn thực hiện trồng ngô hè thu (Bản Xương 0,5 ha; Bản Uốc 0,5, ha; Tu Đoóc 01 ha; Nà Trò 01 ha).

- Chỉ đạo rà soát kiện toàn lại các tổ đội quản lý bảo vệ rừng của 16 thôn, thống nhất với các thôn trích từ quỹ dịch vụ môi trường rừng để hỗ trợ cho các thành viên.

1.5. Đồng chí Trịnh Thị Như, Phó chủ tịch UBND xã

- Triển khai các nhiệm vụ còn tồn đã được Chủ tịch UBND xã giao.

- Tham mưu phối hợp với Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện mở lớp đào tạo nghề theo kế hoạch đề ra còn 30 chỉ tiêu.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị điều kiện năm học mới và công tác khai giảng năm học mới.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đưa văn hóa truyền thống vào giảng dạy và kỹ năng sống cho học sinh, mô hình trong công tác giáo dục tại các trường, theo Chương trình trọng tâm số 51-CTr/ĐU ngày 11/01/2018 của Đảng ủy xã.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 02/9 năm 2018.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa năm 2018.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức tư vấn giải quyết việc và khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên của xã.

- Chỉ đạo tiến hành đánh sơ kết giữa kỳ chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững, báo cáo huyện trước 24/8/2018.

- Tiếp tục chỉ đạo vận động các hộ gia đình chính sách được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở theo quyết định 22, thực hiện để được hỗ trợ.

2. Về các Báo cáo, Kế hoạch

2.1. Báo cáo sơ kết 03 năm Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 18-3-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa IV lần thứ bảy về phát triển cây chè và cơ sở chế biến đến năm 2020.

Sau khi nghe Thường trực UBND xã trình dự thảo Báo cáo sơ kết 03 năm Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 18-3-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa IV lần thứ bảy về phát triển cây chè và cơ sở chế biến đến năm 2020. Ban thường vụ thảo luận và kết luận như sau:

+ Đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết, sau khi có Nghị quyết công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa như thế nào ban hành các kế hoạch, công văn....

+ Về số liệu yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện 03 năm (2016, 2017, 2018); tổng diện tích chè hiện có, diện tích chè cho sản phẩm, công tác chăm sóc, cải tạo, năng xuất, sản lượng chè toàn xã, sản lượng chè búp tươi, sản lượng chè qua chế biến; sản lượng chè tiêu thụ trên địa bàn xã, huyện....của các hộ, thu nhập của các hộ... Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp như thế nào (4 giải pháp chủ yếu trong nghị quyết), bổ sung biểu kèm theo báo cáo.

+ Đánh giá rõ tồn tại hạn chế, nguyên nhân lý do không đạt, người dân không thực hiện tốt việc trồng chè, cải tạo chè...

+ Đề xuất các giải pháp, cụ thể để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện trong thời gian tới để thực hiện được mục tiêu nghị quyết đã đề ra.

Giao Thường trực UBND xã tiếp thu hoàn trình báo cáo, trình Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 39.

2.2. Báo cáo công tác chuẩn bị các điều kiện cho Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới 2018-2019.

Ban Thường vụ Đảng ủy gửi các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy nghiên cứu, trên lĩnh vực phân công và trách nhiệm được phân công phụ trách các thôn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục trong năm học 2018-2019, đặc biệt trong công tác chuẩn bị năm học và khai giảng năm học 2018-2019.

2.3. Kế hoạch triển khai cây vụ đông năm 2019.

Ban Thường vụ Đảng ủy thống nhất gửi các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ nghiên cứu, cho ý kiến vào trực tiếp vào kế hoạch, gửi thường trực UBND xã trước ngày 15/8/2018. Giao cho Thường trực UBND xã tiếp thu hoàn chỉnh và ký ban hành theo đúng quy định và triển khai thực hiện, định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về BTV Đảng ủy xã.

3. Dự kiến nội dung, chương trình tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã lần thứ 39.

3.1- Nội dung các văn bản trình

          - Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy và công tác xây dựng hệ thống chính trị tháng 8 năm 2018.

- Báo cáo sơ kết 03 năm Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 18-3-2016 của Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa IV lần thứ bảy về phát triển cây chè và cơ sở chế biến đến năm 2020.

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 8 phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2018.

3.2-  Thành phần đại biểu

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã.

- Trưởng các ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Lãnh đạo các Trường học; Trạm Y tế.

- Cán bộ, công chức xã.

- Cán bộ không chuyên trách xã.

-  Bí thư chi bộ, trưởng thôn

3.3- Thời gian: ½ ngày, khai mạc vào hồi 7 giờ 30 phút ngày 17/8/2018.

- Giao Công chức Văn phòng Đảng ủy, Công chức Văn Phòng HĐND-UBND xã chuẩn bị giấy mời, các tài liệu.

- Giao Công chức Văn hóa chuẩn bị hội trường để phục vụ hội nghị.

4. Chuẩn bị các nội dung phiên họp Ban Thường vụ tháng 9/2018

4.1. Các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND xã báo cáo Kết quả thực hiện Kết luận của Thường trực Đảng ủy, Ban thường vụ trong tháng 8/2018 và đề xuất nhiệm vụ cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong tháng 9/2018.

4.2. Thường trực UBND xã trình

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018.

+ Báo cáo sơ kết 02 năm Nghị quyết số 47-NQ/ĐU ngày 12-8-2016 Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa IV về thực hiện đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động đến năm 2020.

+ Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết số 2a-NQ/HU ngày 25-10-2016 của BCH Đảng bô huyện về phát triển trung tâm cụm xã giai đoạn 2016-2020.

+ Kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh năm 2018-2019.

+ Kế hoạch phòng chống đói rét cho gia súc năm 2018-2019.

+ Kế hoạch bình xét gia đình văn hóa, làng văn hóa, đơn vị văn hóa năm 2018.

4.3. Thường trực Đảng ủy trình

+ Báo cáo công tác lãnh, chỉ đạo của Ban thường vụ Đảng ủy và kết quả công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 9 tháng năm 2018.

+ Trình nhân sự chi ủy viên chi bộ Bản Xương.

4.4. UBKT Đảng ủy trình: Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo Đề án 18-ĐA/TU ngày 12/9/2017 của BTV Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Đảng ủy giao Thường trực Đảng ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân xã, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xã căn cứ nội dung kết luận nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:

- Đồng chí Hoàng Quang Hoàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy,

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ,

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội,

- Các chi bộ trực thuộc,

- Công chức Văn phòng Đảng ủy,

- Công chức Văn phòng HĐND – UBND,

- Lưu Đảng ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

(đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Phúc

 

 


Tin khác