Văn bản mới

Liên kết website

Thống kê truy cập

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 CỦA BCĐ CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM

27/06/2018 00:00 237 lượt xem

ĐẢNG ỦY XÃ ĐÔNG MINH BCĐ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NTM * Số 02-TB/BCĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Đông Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2018 THÔNG BÁO Kết luận của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM xã, tại hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018 -----

 Sáng ngày 26-6-2018, tại hội trường UBND xã, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng Nông thôn mới (NTM) xã tổ chức hội nghị giao ban BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có 19/25 đồng chí thành viên BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM xã (Vắng các đồng chí: Tháng Văn Lực, Phạm Thị Quý, Lý A Hạnh có lý do; các đồng chí Lù Thị Huế, Phan Văn Thành, Tháng A Lâm không có lý do).

Sau khi nghe đồng chí Thư ký Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM xã, thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và các ý kiến phát biểu thảo luận, đồng chí Nguyễn Đình Phúc, Bí thư Đảng ủy kiêm Trưởng Ban chỉ đạo, kết luận giao nhiệm vụ:

I- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban chỉ đạo, các thành viên BCĐ đã xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua, tổ chức ra quân thực hiện chương trình xây dựng xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo rà soát các nội dung đã ký kết với UBND huyện để xây dựng kế hoạch thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tham gia thực hiện chương trình, trong 6 tháng nhân dân đóng góp được 398 ngày công, mở mới được 209 m đường giao thông, đổ được 400 m đường bê tông loại rộng 1 m; nhân dân thôn Bản Uốc, Lùng Vái đóng góp 150 triệu đồng để kéo điện về thôn; thực hiện xã hội hóa lắp điện chiếu sáng khu Trung tâm xã với kinh phí 20,5 triệu đồng; thực hiện chuyển đổi 01 ha đất trồng ngô sang trồng nghệ; triển khai các chương trình trọng tâm phát triển nông nghiệp như cho vay vốn theo Nghị quyết 209, 86 được 11 hộ, với kinh phí 730 triệu đồng; thực hiện được 03 gia trại; tổ chức thăm hỏi hộ nghèo, xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2018; thực hiện tốt công tác giáo dục, thi chuyển cấp, chuyển lớp năm học 2017-2018; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được tổ chức nhân ngày lễ, tết; thực hiện tốt công tác giao quân, huấn luyện; tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trong các ngày lễ, tết….

Tuy nhiên trong triển khai nhiệm vụ vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Các thành viên chưa chủ động triển khai các chỉ tiêu, tiêu chí được phân công phụ trách, đặc biệt là các chỉ tiêu ký kết năm 2018 với huyện (Đến nay chỉ có thành viên là HCCB có kế hoạch); tiến độ triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ còn chậm, cụ thể đối với tiêu chí điện, việc vận động nhân dân thay thế cột gỗ, tre bằng bê tông (Các thôn Bản Uốc, Lùng Vái, Nà Nhuông, Nà Trò, Nà Pà, Nà Cọ, Khâu Lý, các hộ nhóm trên thôn Khâu Nhịu); việc vận động nhân dân phát quang đường vào hộ, thôn, xã chưa thường xuyên; việc vận động nhân dân thực hiện 03 công trình vệ sinh theo tiêu chí môi trường (17.6), tiêu chí hộ gia đình có chuồng trại kiên cố hợp vệ sinh (17.7) còn chậm; việc thực hiện phát triển kinh tế tập thể, thành lập hợp tác xã, thụ tinh nhân tạo, sản phẩm gà thiến tiến độ còn chậm; các phong trào văn hóa, văn nghệ chưa thường xuyên, vẫn còn nhiều phong tục lạc hậu chưa được đẩy lùi; mâu thuẫn trong người dân vẫn còn nhiều, đặc biệt là lĩnh vực đất đai…

II- NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018

1. Nhiệm vụ chung

Các thành viên BCĐ, các ngành, các thôn tiếp tục triển khai Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, ngày 08/02/2018 của BCĐ xã, gắn với nhiệm vụ của ngành; chú trọng thực hiện các nội dung đã ký kết với UBND huyện; tiếp tục triển khai các nội dung giữa các thôn với UBND xã, trong đó đối tượng tham gia thực hiện các nội dung đã ký kết trước hết phải là cán bộ, đảng viên xã, thôn, báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; tăng cường công tác vận động nhân dân tiếp tục hưỏng ứng tham gia đóng góp công sức, tiền để xây dựng các công trình (Đặc biệt đối với các thôn đăng ký làm đường bê tông năm 2018 đã được phê duyệt theo Đề án 114: Nà Pà, Bản Lò, Bản Uốc). Thực hiện tu sửa nhà cửa, di dời chuồng trại, làm nhà vệ sinh, bể nước, nhà tắm….tham gia thực hiện vay vốn theo Nghị quyết 209, 86, thụ tinh nhân tạo, trồng và chăm sóc loại cây trồng như chè, hồng không hạt, trồng rừng….

Đối với các thành viên BCĐ, ban phát triển các thôn thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo về Thư ký BCĐ nông thôn mới theo quy định, báo cáo cầm bám vào chỉ tiêu, tiêu chí và kết luận được giao để báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất, kiến nghị, khó khăn nếu có.

2. Nhiệm vụ cụ thể

2.1. Giao đồng chí Mùng Văn Tiên, chỉ đạo; đồng chí Nông Văn Toàn, tham mưu

- Vận động các thôn hiện nay đang dùng cột điện bằng gỗ, tre thay thế cột bê tông; thực hiện xã hội hóa (do nhân dân đóng góp làm, nếu xin được xi măng thì hỗ trợ cho thôn). Định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ triển khai.

- Ngoài ra vận động các hộ thay thế đường dây, thiết bị trong nhà đã sử dụng lâu năm để đảm bảo sử dụng điện an toàn; vận động nhân dân thôn Bản Xương chuyển sử dụng điện tự kéo sang sử dụng điện theo trạm biến áp mới.

- Vận động nhân dân thôn Bó Mới xã hội hóa công trình điện chiếu sáng khu Trung tâm thôn, xong trước ngày 15/7/2018.

2.2. Giao đồng chí Mùng Văn Tiên, chỉ đạo; đồng chí Tháng Văn Lực, tham mưu

- Vận động các hộ gia đình (206 hộ) hiện nay chưa có 03 công trình (Nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước)  thực hiện xã hội hóa các hộ làm là chính (Nếu xin được xi măng thì hỗ trợ cho các hộ thực hiện), xây dựng kế hoạch hằng tháng thực hiện bao nhiêu hộ, xong trước ngày 10/7/2018. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện.

2.3. Giao đồng chí Mùng Văn Tiên, chỉ đạo; đồng chí Tháng A Năng, tham mưu

- Xây dựng kế hoạch số hộ từng tháng thực hiện làm chuồng trại kiên cố, vận động các hộ thực hiện lồng ghép với chương trình hỗ trợ của huyện như hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo sửa chữa chuồng trại (15 hộ), xong trước ngày 10/7/2018. Định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện.

2.4. Giao đồng chí Hoàng Thị Huyền, tham mưu

- Hằng tháng theo dõi trẻ trong độ tuổi thuộc diện thấp còi theo chiều cao, vận động các gia đình có trẻ chăm sóc đảm bảo dinh dưỡng. Định kỳ báo cáo kết quả và đánh giá báo cáo BCĐ trước ngày 30/9/2018.

2.5. Giao đồng chí Phan Duy Phúc trực tiếp tham mưu

- Triển khai thực hiện thành lập hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Xong trước ngày 15/7/2018.

2.6. Giao đồng chí Phan Duy Phúc, chỉ đạo; đồng chí Hoàng Văn Hạnh, tham mưu

- Đẩy nhanh tiến đô thực hiện các gia trại, trong đó hiện nay còn 01 gia trại lợn chưa thực hiện (đang xây dựng chuồng trại) để đề nghị cấp trên thẩm định và giải ngân.

- Tiếp tục chỉ đạo các hộ, nhóm sở thích đẩy mạnh thực hiện nuôi gà thiến, đặc biệt là gia trại gà ở thôn Bó Mới. Định kỳ hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện.

- Chỉ đạo thực hiện chương trình cải tạo cây xoài tại thôn Bó Mới, triển khai trồng cây Hồng không hạt; triển khai vay vốn theo Nghị quyết 209, 86 của HĐND tỉnh.

2.7. Giao đồng chí Phan Duy Phúc, chỉ đạo; đồng chí Hoàng Văn Xiên, tham mưu

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện thụ tinh nhân tạo cho trâu, bò. Trong đó đối với các hộ đăng ký tham gia phải thực hiện trước; quan tâm công tác theo dõi tăng trưởng đàn trâu, bò (sinh ra, mua, bán từng tháng). Định kỳ báo cáo kết quả về BCĐ.

2.8. Giao đồng chí Nông Ngọc Páo, chỉ đạo; đồng chí Tháng Văn Lực, đồng chí Nùng Thị Sứ, tham mưu

- Tiếp tục triển khai thực hiện hội viên phụ nữ đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”; hộ gia đình hội viên HCCB đạt tiêu chí “Hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường”.  Tăng cường công tác chỉ đạo 16 hộ hội viên đăng ký thực hiện năm 2018, phải xây dựng kế hoạch thực hiện từng tháng. Định kỳ báo cáo kết quả về BCĐ xã.

2.9. Giao đồng chí Nông Ngọc Páo, chỉ đạo; đồng chí Nông Văn Hải, tham mưu

- Tham mưu thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới”; triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018, với các nội dung như: Sửa chữa đường giao thông; khơi thông cống rãnh trụ sở các cơ quan, đơn vị……; tổ chức các hoạt động vui chơi cho thanh thiếu nhi…

- Chỉ đạo các chi bộ đẩy mạnh công tác vận động quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng đảng viên và các quần chúng đã qua lớp bồi dưỡng đảng viên để giữ vững tiêu chí số 18.

2.10. Giao đồng chí Nông Văn Toàn, tham mưu

- Tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các khu dân cư giữ gìn vệ sinh, thu gom rác thải, đốt rác theo quy định; định kỳ hằng quý chỉ đạo các hộ gia đình, các thôn phát quang đường vào hộ gia đình, nhóm hộ, thôn, xã thuộc địa phận các thôn đã giao quản lý.

- Tham mưu triển khai thực hiện Đề án 114 đối với 03 thôn (Bản Lò, Bản Uốc, Nà Pà), xong trước ngày 30/8/2018.

2.11. Giao đồng chí Vùi Thị Duyên, tham mưu

- Tham mưu cho UBND xã triển khai các cơ quan, các hộ gia đình nhân ngày lễ, tết trong năm phải treo cờ Tổ quốc (Thời gian treo từng ngày lễ, tết) để các hộ gia đình biết.

- Tham mưu ra mắt làng văn hóa du lịch tại thôn Bó Mới, xong trước ngày 15/7/2018.

2.12. Giao đồng chí Hà Đức Dùng, tham mưu

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và giám sát các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới. Hoàn thành trước ngày 30/9/2018.

2.13. Giao đồng chí Vi Thị Vinh, tham mưu

- Triển khai các chương trình chính sách hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội. Định kỳ báo cáo kết quả về BCĐ xã.

2.14. Giao đồng chí Hoàng Đức Hồng Thanh, tham mưu

- Triển khai ra mắt mô hình an ninh trật tự tại thôn Nà Cọ, xong trước ngày 15/8/2018; tổ chức tuyên truyền pháp luật, vũ khí, vật liệu nổ tại thôn Nà Trò trước ngày 30/9/2018; tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

2.15. Giao đồng chí Lù Thị Huế, tham mưu

- Tham mưu cho UBND xã tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các thôn sử dụng quỹ phát triển thôn theo đúng quy định tại Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND, ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả sử dụng quỹ của các thôn.

- Tham mưu đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn thuộc Đề án 114 thực hiện năm 2018.

2.16. Giao ban phát triển các thôn

- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia thực hiện làm các công trình tự phục vụ cho hộ gia đình như: Nhà tắm, nhà vệ sinh, bể nước, láng bó nền nhà, xây dựng chuồng trại đảm bảo kiên cố…

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực hiện các nội dung đã ký kết với UBND xã thực hiện trong năm 2018.

- Vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia vay vốn theo Nghị quyết 209, 86 của HĐND tỉnh, thụ tinh nhân tạo; đối với thôn Bó Mới tham gia cải tạo cây Xoài; các thôn được giao phát triển gia trại vận động duy trì phát triển gia trại (Bó Mới, Tu Đoóc, Nà Noong); thực hiện thôn điển hình kinh tế (Đông Mơ, Tu Đoóc, Nà Báng); vận động các hộ gia đình ăn, ở hợp vệ sinh, thu gom rác thải; phát quang đường vào hộ gia đình, nhóm hộ, đường thôn, đường xã, định kỳ mỗi quý thực hiện một lần.

2.17. Đối với các thôn Bản Uốc, Lùng Vái, Nà Trò, Nà Nhuông, Nà Cọ, Khâu Lý, Nà Pà

- Vận động nhân dân đóng góp tiền, công sức để thay thế cột điện làm bằng gỗ, tre không đảm bảo an toàn sang cột bê tông; vận động các hộ gia đình thay thế thiết bị điện trong nhà đã sử dụng lâu năm để đảm bảo an toàn.

2.18. Đối với 03 thôn Bản Uốc, Bản Lò, Nà Pà thực hiện Đề án 114 của năm 2018

- Giao đồng chí Mùng Văn Tiên chỉ đạo chung, đồng chí Nông Văn Toàn, cán bộ phụ trách 03 thôn, các đồng chí bí thư chi bộ, ban phát triển 03 thôn, vận động nhân dân đóng góp trên 30% kinh phí theo dự toán đã thông báo. Hoàn thành xong trước ngày 30/8/2018.

2.19. Đối với thôn Bó Mới

- Phối hợp với thành viên BCĐ xã để ra mắt làng văn hóa du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới; vận động nhân dân đóng góp tiền để lắp hệ thống điện chiếu sáng khu Trung tâm thôn, xong trước ngày 15/7/2018.

2.20. Giao đồng chí Đặng Văn Anh, Thư ký BCĐ

- Trên cơ sở kết luận này, đôn đốc các thành viên BCĐ, ban phát triển các thôn thực hiện, định kỳ tổng hợp báo cáo của các thành viên BCĐ, ban phát triển các thôn.

Căn cứ các nội dung trên. Yêu cầu các thành viên BCĐ Chương trình xây dựng NTM xã, ban phát triển các thôn, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng điều phối NTM huyện,

- Thường trực Đảng ủy,

- Thường trực HĐND xã,

- Thường trực UBND xã,

- Các thành viên BCĐ Chương trình xây dựng Nông thôn mới xã,

- Ban phát triển 16 thôn,

- Lưu: Thư ký BCĐ.

 

BÍ THƯ

kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

 

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Đình Phúc

 

 


Tin khác